Ar-Ge Nedir

Ar-Ge Nedir

Ar-Ge Araştırma ve Geliştirmedir. Bilgiyi şekillendirme sanatıdır. Hedefimizdeki bir konuyu takip etme, araştırma, planlama ve kağıttan faaliyete çevirmektir.

Bir müessesenin bilim adamları ve mühendisler istihdam etmek suretiyle işletmenin çalışma alanı istikametinde bilim ve teknolojinin yükselmesini sağlayacak taze  bilgileri elde etmek veya bünyedeki bilgilerle yeni malzeme, mahsul ve taşıtlar üretmek, yazılım imali dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları geliştirmek, yaptığı çalışma ve faaliyetleri anlatmak için kullanılan yaygın bir terimdir.

AR-GE faaliyetleri yenilikçi ve orijinal fikirler öne sürme iddiası ile başlatılacağı için muhtelif olasılıklar dikkate alınarak yapılan deneysel çalışmalardan oluşur. Yapılan yatırımların çıktısı olarak elde edilen yenilikçi mahsuller rekabet avantajı sağlar. Bu sebeple firmalar için sihrime niyetlerine uygun olmakla birlikte neticelerine bağlı olarak tehlikeli de bir süreçtir.

Bu tehlikeli çalışmaları sistemsel bir şekilde yapan ve bildiklerini kesinti olmadan yenilikçi çözümlere odaklayan ülkelerde refah seviyesi çoğalış göstermiştir. Zira araştırma ve geliştirme ile doğrudan nitelik ve faydalılık çoğalır. Bu sayede katma bedel oluşturan mahsuller için bilginin ve deneysel çalışmaların ehemmiyeti çoğalır. Bu ilerlemeyi bir kültür haline getiren cemiyetler natürel bir netice olarak, yaşam niteliklerini kesintisiz yükseltme meylinde olurlar.

Ar-Ge faaliyetleri üç temel başlık altında ele alınmaktadır:

Yüzeysel Araştırma
Bu kısım çok önemlidir ve temeli oluşturur. Hedef konuyu iyi analiz edip bilgiyi süzerek gerekli ana metaryallerin gün yüzüne çıkarılması gerekir. Buradaki bilgiler teoriktir.

Bilgi toplanır => Süzülür => Arşivlenir.

Uygulamalı Araştırma
Bilginin artık teoriden çıkarak somut hali alma aşamasıdır. Bilgi uygulanır ve parça parça test edilerek mümkünse doğruluğu ve olabilirliği çıkarılır.

Deneysel Araştırma
Yapılan araştırmalar ve denenilen küçük küçük iş parçacıklarından sonra yavaş yavaş kemik bilginin uygulamaya dökülmesidir.

AR-GE’nin kurumlardaki vazifeleri nelerdir?

1. Artımlı Arge işlemesi

2. Radikal Arge işlemesi

3. Temel Arge işlemesi

4. Uygunluk işlemesi

5. müşteri destek işlemesi

AR-GE kaç adımda bitirilmelidir?

Her Arge çalışması kesinlikle  şu üç adımı içermelidir bunlar şunlardır:

1. ölçme etapı

2. gözetleme etapı

3. değerlendirme etapı

AR-GE işcilerinde aranan karakteristik havas nelerdir?

1. Çoğunlukla çok iyi eğitim almış ve bir disiplinde profesyonelleşmiş mühendis ve bilim adamlarıdırlar.

2. Genellikle “yöneticilik” sahasında bilgi ve eğitime sahip değildirler. Sahip oldukları kendine güven duygusu, onları daha bağımsız ve kendi tercihleri doğrultusunda çalışma yapmaya yönlendirir.

3. Arge çalışanları konularında uzmanlaştıkça zamanla maddi tatminsizlik hissederek yöneticilik türü işlere yönelirler. Arge’de kalifiye elemanlardan daha çok istifade edebilmenin tek yolu onları tatmin edici şekilde ödüllendirmektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir