C# DateTime Metotları

C# için olmazsa olmazlardan birisi olan DateTime metotu, bizlere çok katkısı vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 • Tarihi öğrenme, işlem yapabilme
 • Tarihe göre ayar veya programın işleyişini değiştirebilme

DateTime bizlere anlık olarak tarihi vermez ama biz bu komutu Timer ile gerçek zamanlı kontrolünü sağlayabiliriz.

DateTime Metodu Kullanımı

DateTime Zaman = DateTime.Now;
MessageBox.Show(zaman.ToString());

DateTime.Today bugünün tarihini gösterir.

DateTime Örnek Kullanım:

using System;
using System.Globalization;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   var faIR = new CultureInfo("fa-IR");
   var umAlQura = faIR.DateTimeFormat.Calendar;
   var dat = new DateTime(1395, 8, 18, umAlQura);
   Console.WriteLine("Umm-el-Qura takvimini kullanma:");
   Console.WriteLine("Tarih: {0}", dat.ToString("d", faIR));
   Console.WriteLine("Haftanın günü: {0}", umAlQura.GetDayOfWeek(dat));
   Console.WriteLine("Yılın haftası: {0}\n", 
            umAlQura.GetWeekOfYear(dat, CalendarWeekRule.FirstDay, 
                        DayOfWeek.Sunday));

   var greg = new GregorianCalendar(); 
   Console.WriteLine("Georgian takvimi kullan:");
   Console.WriteLine("Tarih: {0:d}", dat);
   Console.WriteLine("Haftanın günü: {0}", dat.DayOfWeek);
   Console.WriteLine("Yılın haftası: {0}", 
             greg.GetWeekOfYear(dat, CalendarWeekRule.FirstDay, 
                      DayOfWeek.Sunday));
  }
}

 

DateTime.Compare iki zamanı aralarında karşılaştırmak amacı ile kullanılır.

DateTime zaman1 = DateTime.Parse("14.08.2011");
DateTime zaman2 = DateTime.Parse("14.09.2011");
int sonuc = DateTime.Compare(dtime1, dtime2);

 

Substract zaman değişkenlerini karşılaştırmak amacı ile kullanılır.

TimeSpan Ts = dt1.Subtract(dt2);

 

DateTime AddMonthsAddYearsAddDays tarih ekleyip çıkarmak için kullanılır.

DateTime bugun = DateTime.Now;
DateTime biraysonra = bugun.AddMonths(1);

 

Tarih Formatlama

DateTime tarih = DateTime.Now;
textBox1.Text = tarih.ToString("yyyy-MM-dd");

//Tarih için istediğimiz formatı kullanabiliriz. (Standart DateTime ToString Formatları)

DateTime.Now.ToLongDateString uzun tarihi gösterir
DateTime.Now.ToShortDateString kısa tarihi gösterir
DateTime.Now.ToShortTimeString kısa şekilde saati gösterir
DateTime.Now.ToLongTimeString uzun şekilde saati gösterir

 

DateTime metotu için kullanılabilecek özellikler;

AdıAçıklama
C# DateTime Metotları C# Programlama  Date

Bu örnek tarih bileşenini alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Day

Bu örnek tarafından temsil edilen ayın gününü alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  DayOfWeek

Bu örnek tarafından temsil edilen haftanın gününü alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  DayOfYear

Bu örnek tarafından temsil edilen yılın günü alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Hour

Bu örnek tarafından temsil edilen tarih saat bileşenini alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Kind

Bu örnek tarafından temsil edilen zaman yerel saat, Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) ve bunların hiçbiri göre gösteren bir değer alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Millisecond

Bu örnek tarafından temsil edilen tarih milisaniye bileşeninin alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Minute

Bu örnek tarafından temsil edilen tarih dakika bileşenini alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Month

Bu örnek tarafından temsil edilen tarih ay bileşenini alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  Now

Alır bir DateTime geçerli tarih ve saat bu bilgisayarda, yerel zaman olarak ifade edilen ayarlanır nesnesi.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Second

Tarihin saniye bileşenini bu örneği tarafından temsil edilen alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Ticks

Tarihi temsil eden ticks sayısını ve bu örneğinin saati alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  TimeOfDay

Bu örnek için günün saatini alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  Today

Geçerli tarihi alır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  UtcNow

Alır bir DateTime Geçerli tarih ve saati Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak ifade edilen, bu bilgisayarda ayarlanmış nesnesi.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Year

Bu örnek tarafından temsil edilen tarihin Yıl bileşenini alır.

 

DateTime metotu için kullanılabilecek yöntemler;

AdıAçıklama
C# DateTime Metotları C# Programlama  Add(TimeSpan)

Yeni bir döndürür DateTime belirtilen değeri ekler TimeSpan bu örneğinin değeri.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddDays(Double)

Yeni bir döndürür DateTime belirli gün sayısı değeri olarak bu örneği ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddHours(Double)

Yeni bir döndürür DateTime , belirtilen sayıda saat bu örneğinin değerine ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddMilliseconds(Double)

Yeni bir döndürür DateTime , belirtilen milisaniye sayısı bu örneğin değerine ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddMinutes(Double)

Yeni bir döndürür DateTime belirtilen dakika sayısı bu örneğin değerine ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddMonths(Int32)

Yeni bir döndürür DateTime değeri bu örnek olarak, belirtilen sayıda ay ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddSeconds(Double)

Yeni bir döndürür DateTime değeri bu örnek olarak, belirtilen sayıda saniye ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddTicks(Int64)

Yeni bir döndürür DateTime değeri bu örnek olarak, belirtilen sayısı ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  AddYears(Int32)

Yeni bir döndürür DateTime değeri bu örnek olarak, belirtilen yıl sayısı ekler.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  Compare(DateTime, DateTime)

İki örneği karşılaştırır DateTime ve ilk örnek olarak veya daha sonraki ikinci örneği, aynı önceki olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  CompareTo(DateTime)

Bu örneğin belirtilen değeri karşılaştırır DateTime değeri ve bu örnek, veya olarak belirtilenden daha sonra aynı önceki olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür DateTime değeri.

C# DateTime Metotları C# Programlama  CompareTo(Object)

Bu örnek belirtilen bir içeren belirtilen nesne değerini karşılaştırır DateTime değeri ve bu örnek, veya olarak belirtilenden daha sonra aynı önceki olup olmadığını belirten bir tamsayı döndürür DateTime değeri.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  DaysInMonth(Int32, Int32)

Belirtilen ay ve yıl gün sayısını döndürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Equals(DateTime)

Bu örneğin değerini belirtilen değerine eşit olup olmadığını belirten bir değer döndürür DateTimeörneği.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  Equals(DateTime, DateTime)

Belirten bir değer döndürür iki olup olmadığını DateTime örneklerine sahip aynı tarih ve saat değeri.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Equals(Object)

Bu örnek belirtilen bir nesneye eşit olup olmadığını belirten bir değer döndürür.(ValueType.Equals(Object) geçersiz kılar.)

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  FromBinary(Int64)

Serileştirilmiş özgün yeniden oluşturur ve 64-bit ikili değer çıkarır DateTime nesne.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  FromFileTime(Int64)

Belirtilen Windows dosya zamanı eşdeğer bir yerel saate dönüştürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  FromFileTimeUtc(Int64)

Belirtilen Windows dosya zamanı eşdeğer bir UTC saati için dönüştürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  FromOADate(Double)

Döndürür bir DateTime belirtilen OLE Otomasyon tarih eşdeğerdir.

C# DateTime Metotları C# Programlama  GetDateTimeFormats()

Bu örnekteki değerin standart tarih ve saat biçim tanımlayıcılarının tarafından desteklenen tüm dize gösterimleri dönüştürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  GetDateTimeFormats(Char)

Bu örneğin değerini belirtilen standart tarih ve saat biçimi Belirleyicisi tarafından desteklenen tüm dize gösterimleri dönüştürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  GetDateTimeFormats(Char, IFormatProvider)

Bu örneğin değerini belirtilen standart tarih ve saat biçimi Belirleyicisi ve kültüre özgü biçimlendirme bilgileri tarafından desteklenen tüm dize gösterimleri dönüştürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  GetDateTimeFormats(IFormatProvider)

Bu örnekteki değerin standart tarih ve saat biçim tanımlayıcılarının ve belirtilen kültüre özgü biçimlendirme bilgileri tarafından desteklenen tüm dize gösterimleri dönüştürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  GetHashCode()

Bu örneğe ilişkin karma kodu döndürür.(ValueType.GetHashCode() geçersiz kılar.)

C# DateTime Metotları C# Programlama  GetType()

Alır Type geçerli örneği.(Object kaynağından devralındı.)

C# DateTime Metotları C# Programlama  GetTypeCode()

Döndürür TypeCode değer türü DateTime.

C# DateTime Metotları C# Programlama  IsDaylightSavingTime()

Gösterir olup, bu örneği DateTime geçerli saat diliminin gün ışığından yararlanma saati aralığı içinde.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  IsLeapYear(Int32)

Belirtilen yıl artık yıl olup göstergesidir döndürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  Parse(String)

Bir tarih ve saat için dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime eşdeğer.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  Parse(String, IFormatProvider)

Bir tarih ve saat için dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  Parse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Bir tarih ve saat için dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime Stil biçimlendirme ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  ParseExact(String, String, IFormatProvider)

Bir tarih ve saat için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime Belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçim tam olarak eşleşmelidir.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  ParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles)

Bir tarih ve saat için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime Belirtilen biçim, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stil kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimle tam olarak eşleşmelidir veya bir özel durum oluşturulur.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  ParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles)

Bir tarih ve saat için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime Belirtilen dizi biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stil kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden en az biri tam olarak eşleşmelidir veya bir özel durum oluşturulur.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  SpecifyKind(DateTime, DateTimeKind)

Yeni bir oluşturur DateTime belirtildiği gibi aynı sayısı olan nesneyi DateTime, yerel saat, Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) veya hiçbiri belirtilen tarafından belirtildiği şekilde atanmış ancak DateTimeKinddeğeri.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Subtract(DateTime)

Belirtilen tarih ve saat bu örneğinden çıkarır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  Subtract(TimeSpan)

Bu örneğinden belirtilen süre çıkarır.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToBinary()

Geçerli serileştiren DateTime daha sonra yeniden oluşturmak için kullanılabilecek bir 64-bit ikili değer nesnesine DateTime nesne.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToFileTime()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime nesne için bir Windows dosya zamanı.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToFileTimeUtc()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime nesne için bir Windows dosya zamanı.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToLocalTime()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime nesnesine yerel saat.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToLongDateString()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime uzun tarih eşdeğer dize gösterimine nesnesine.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToLongTimeString()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime uzun zaman eşdeğer dize gösterimine nesnesine.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToOADate()

Bu örneğinin değerini eşdeğer OLE Otomasyon tarihe dönüştürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToShortDateString()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime kısa tarih eşdeğer dize gösterimine nesnesine.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToShortTimeString()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime kısa saat eşdeğer dize gösterimine nesnesine.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToString()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime Geçerli kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak eşdeğer dize gösterimine nesnesine.(ValueType.ToString() geçersiz kılar.)

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToString(IFormatProvider)

Geçerli değerini dönüştürür DateTime belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine nesnesine.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToString(String)

Geçerli değerini dönüştürür DateTime için belirtilen biçim ve geçerli kültürün biçimlendirme kurallarını kullanarak eşdeğer dize gösterimine nesne.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToString(String, IFormatProvider)

Geçerli değerini dönüştürür DateTime için belirtilen biçim ve kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak eşdeğer dize gösterimine nesne.

C# DateTime Metotları C# Programlama  ToUniversalTime()

Geçerli değerini dönüştürür DateTime nesne için Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC).

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  TryParse(String, DateTime)

Bir tarih ve saat için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime eşdeğer ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  TryParse(String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Bir tarih ve saat için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime eşdeğer belirtilen kültüre özgü biçim bilgilerini kullanarak biçimlendirme stil ve dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  TryParseExact(String, String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Bir tarih ve saat için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime Belirtilen biçim, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stil kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçim tam olarak eşleşmelidir. Yöntem, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

C# DateTime Metotları C# Programlama  C# DateTime Metotları C# Programlama  TryParseExact(String, String[], IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTime)

Bir tarih ve saat için belirtilen dize gösterimini dönüştürür kendi DateTime Belirtilen dizi biçimleri, kültüre özgü biçim bilgilerini ve stil kullanarak eşdeğer. Dize gösteriminin biçimi belirtilen biçimlerinden en az biri tam olarak eşleşmelidir. Yöntem, dönüştürmenin başarılı olup olmadığını belirten bir değer döndürür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir