C#

C# DateTime Metotları

C# DateTime Metotları

C#, Programlama
C# için olmazsa olmazlardan birisi olan DateTime metotu, bizlere çok katkısı vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;Tarihi öğrenme, işlem yapabilme Tarihe göre ayar veya programın işleyişini değiştirebilmeDateTime bizlere anlık olarak tarihi vermez ama biz bu komutu Timer ile gerçek zamanlı kontrolünü sağlayabiliriz. DateTime Metodu KullanımıDateTime Zaman = DateTime.Now; MessageBox.Show(zaman.ToString());DateTime.Today bugünün tarihini gösterir.DateTime Örnek Kullanım: using System; using System.Globalization;public class Example { public static void Main() { var faIR = new CultureInfo("fa-IR"); var umAlQura = faIR.DateTimeFormat.Calendar; var dat = new DateTime(1395, 8, 18, umAlQura); Console.Write
C# Nedir ? C# Temelleri

C# Nedir ? C# Temelleri

C#, Programlama, Yazılım
50'li yıllardan başlayı günümüze kadar gelen yazılım sektöründe her geçen gün yeni şeyler bulmak mümkün. Bunun sebebi insanlık tarih boyunca işlerini kolaylaştıracak ürünler çıkarmaya meğillenmiştir. Programlama ise 20. ila 21. yüzyılda insanların yaşamını basitleştirecek ürünler üretmek için kullanılan bir vasıta olmuştur.Günümüze kadar pek çok programlama dilleri geliştirilmiştir. Bunlar kullanılacak platformlara bakılırsa yada dil yapısına nazaran farklı alanlarda kullanılır. Tüm dillerden içinde özellikle nesnel programlama alanında iki programlama dili insanlık için oldukça önemlidir. Bu dillerin ilki ortak platform olarak çalıştırılabilen Java ikincisi ise .Net kütüphanesi ile entegre edilerek tüm dillerle ortak platformda programlanabilir ve rahat kodlama yapısı ile C# (CSha
C# Console Kullanıcının Girdiği 3 Sayıdan En Büyük Olanını Ekranda Gösteren Program

C# Console Kullanıcının Girdiği 3 Sayıdan En Büyük Olanını Ekranda Gösteren Program

C#
using System;using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks;namespace ConsoleApp17 { class Program { static void Main(string[] args) { int s1, s2, s3; Console.Write("1. sayıyı girin : "); s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("2. sayıyı girin : "); s2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); Console.Write("3. sayıyı girin : "); s3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());if (s1 > s2 && s1 > s3) { Console.WriteLine("1. sayı en büyük"); } else if (s2 > s1 && s2 > s3) {
C# Textbox’daki Veriyi Şifreleme

C# Textbox’daki Veriyi Şifreleme

C#, Programlama
Merhabalar Arkadaşlar,Bugün sizlere textboxa girilen bir verinin şifrelenmiş bir şekilde çıktısını almayı göstereceğim. Veriyi şifrelemek için kullanacağımız method ASCII karakterleridir. Bu karakterler sayesinde textboxımızın metin uzunluğu kadar şifreleme yapacağız, her karakterimiz bir şifre olucaktır.Projemizin Önizlemesi:Projemize eklememiz gerekenler: 1 adet textbox, 1 adet butonSadece Buton click olayına aşağıdaki kodları ekliyerek çalıştırıyoruz: string sifrele = String.Empty; //stringin içini boşalttık string satir = textBox1.Text; // tetboxın içeriğini satir değişkenine attık for (int i = 0; i < satir.Length; i++) { char c = satir[i]; int ASCII = (int)c; ASCII++;
C# Burç Hesaplama

C# Burç Hesaplama

C#, Programlama
Merhabalar Arkadaşlar,Bu eğitimimizde sizlere c# dili ile nasıl burcunuzu hesaplayacağınızı göstermeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki c# nesne tabanlı bir dil ve bu sayede görsel yeteneği olan kişiler formda harikalar yaratabiliyor. Günümüzde kod veya kodun işlevine ek, tasarım da ön plana çıkmış durumda. Şimdi gelelim kodumuza.Öncelikle projemize 2 adet textbox ekliyoruz 1 adet button ve 1 adet label ekliyoruz.Projemizde; textburc_ay -> textbox1 temsil etmektedir, ay'ı buraya giriyoruz. textburc_gun -> textbox2 temsil etmektedir ve buda burcumuzun gününü temsil ediyor. gosterlabel -> Bu ise şart sağlandığında burcun yazacağı label, label1'i temsil eder.Şimdi gelelim buton tıklanma olayına ve şu kodları yazalım, ondan önce yukardaki verdiğim yerlerin name özell
C# Formu Titretme

C# Formu Titretme

C#, Programlama
Merhaba Arkadaşlar,Bu yazımda sizlere telefonunuzda kullandığınız uygulamalar gibi formunuzu titretmeye yarayacak bir uygulama yapmaktır. Bunun mantığı formun lokasyonlarını saniye bazlı aralıklarda değiştirmektir. Hemen size kod ile göstermeye çalışayım. Öncelikle buton tıklanma olayına aşağıdaki kodları yazıyoruz; Random rasgele = new Random(); Point atla = this.Location; for (int i = 0; i < 50; i++) { int x = rastgele.Next(1,10); int y = rastgele.Next(1,10); this.Location = new Point(atla.X + x, atla.Y + y); Thread.Sleep(20); } this.Location = atla;Evet arkadaşlar bu şekilde formunuzu titretebilirsiniz. Ayrıca farklı nesneleri titretmek isterseniz de onun içinde "this" kullandığım yerleri sizin nesnenizin name'sine göre yani çağrılma ismine göre yapabilirsi
C# Whois Sorgulama

C# Whois Sorgulama

C#, Programlama
Merhaba Arkadaşlar,Bu dersimizde sizlere c#'da bir domainin whois bilgilerini sorgulatıcağız. Whois bilgisi bildiğiniz üzere domainin nereye, hangi hostinge vs. olan bilgilerini gösteren bir sorgulama türüdür diyebiliriz. Şimdi çok konuşmadan kodumuza geçelim. Gelin kodumuzu inceleyelim.Şimdi öncelikle projemize 1 adet textbox, 1 adet buton ve 1 adet richtextbox ekliyoruz. Sonrasında Buton click olayına gelip aynen şu kodları yazıyoruz; private void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { string txtResponse = String.Empty; string strResponse = String.Empty; TcpClient tcpWhois = new TcpClient("whois.internic.net", 43); NetworkStream nsWhois = tcpWhois.GetStream(); BufferedStream bfWhois = new BufferedStream(nsWhois); StreamWriter swSend = new StreamWriter(bfWhois);
C# Google Pagerank Hesaplayıcı Yapımı

C# Google Pagerank Hesaplayıcı Yapımı

C#, Programlama
Google pagerank uygulaması, sitenizin google tarafından oluşturulan kriterlerle değerlendirip, uygulamaya yansıtır. Bu uygulamada bizlerde google'ın algoritmasından yararlanarak programımızı oluşturmaya çalışacağız. Ortaya çıkacakları çok merak ediyor olduğunuzu anlıyorum ve yazımıza geçiyoruz... Öncelikle projemize aşağıdaki namespaceleri eklememiz gerekiyor: using System.Net; using System.IO;Ardından GP isimli bir sınıf oluşturalım ve aşağıdaki kodlarımızı ekliyelim : public static class GP { private static void Mix(ref uint a, ref uint b, ref uint c) { a -= b; a -= c; a ^= c >> 13; b -= c; b -= a; b ^= a << 8; c -= a; c -= b; c ^= b >> 13; a -= b; a -= c; a ^= c >> 12; b -= c; b -= a; b ^= a << 16; c -= a; c -= b; c ^=
Base64 Kodlama ve Kod Çözme

Base64 Kodlama ve Kod Çözme

C#, Programlama
En iyi kodlamalardan (Şifrelemelerden) oluşan Base64, binary verilerin sadece ASCII karakterlerini kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasına imkan sağlayan anlaşılamaz bir kodlama temasıdır. Bu kodlamanının uzunluğu 4 ve dördün katları olması zorundadır, ki 4'ün katı olmayan hiçbir metin bu kodlamaya dahil değildir.Günümüzde, yayımda olan sitelerde çokca kullanılmakta olduğunu görmekteyiz.Base64 Kodlayıcı Metodu : static public string EncodeTo64(string toEncode) { byte[] toEncodeAsBytes= System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(toEncode); string returnValue = System.Convert.ToBase64String(toEncodeAsBytes); return returnValue; }Base64 Kod Çözücü Metod : static public string DecodeFrom64(string encodedData) { byte[] encodedDataAsBytes = System.Convert.From
C# Resimli Captcha Oluşturma

C# Resimli Captcha Oluşturma

C#, Programlama
Merhaba Arkadaşlar,Yeni bir konumla yine sizlerleyim. Bu konuda sizlere GDI+ DrawString() ve DrawRectangle() metodlarını kullanarak resimli bir captcha oluşturmaktan bahsedeceğim. Sizlere tavsiye buna başlamadan önce GDI ve DrawString kullanımlarını araştırmanız olucaktır. Şimdi devam edelim.Şimdi öncelikle projemize Picturebox ve bir adet button ekliyoruz ve alttaki kodlarımı global tanımlıyoruz: Bitmap bmp; Graphics grafik; string karakterler = "abcdefghıijklmnoöprsştuüvyz0123456789"; Random rastgele = new Random();Gelelim son noktamıza, projemizde button tıklanma olayın şimdide şu kodları ekliyoruz: private void btnReCaptcha_Click(object sender, EventArgs e) { bmp = new Bitmap(dogrulama_resmi.Width, dogrulama_resmi.Height); grafik = Graphics.FromImage(bmp); strin
C# Hesap Makinesi Yapımı

C# Hesap Makinesi Yapımı

C#, Programlama
Merhaba Arkadaşlar,Bu yazımızda C# dilinde hesap makinesi nasıl yapılır sizlere göstermeye gayret edeceğim. Öncelikle Hesap makinesi yapmak için materyallerimize göz atalım dilerseniz.Kullanacağımız materyaller: 3 adet textbox, 4 adet radiobutton ve 1 adet button.Formunuz bu şekilde olucak;Aşağıdaki kodu Partical Class'ın altına ekliyorsunuz: double r = 0;Formload olayına, form yüklenirken işlemlerden birisi seçili olması için aşağıdaki kodu ekliyoruz: topla.Checked = true; Sonrasında Buton Click olayına, tıklanma gerçekleştiği zaman gerçekleşicek olayları yazıyoruz: try //herhangi bir hata olursa bu method programın durmasını engelliyecek {if (topla.Checked == true) { //textboxlardan aldığımız sayıları double'a çevirdik. r = Convert.ToDouble(sayi1.Text)
C# Harita Kullanmak

C# Harita Kullanmak

C#, Programlama
C#'da google harita kullanmak uygulamanıza fark katar Merhabalar Arkadaşlar,Bu yazımda sizlere Google Map'i sitenizde nasıl kullanacaksınız, onu göstermeye gayret edeceğim.Projede Kullanılacaklar: 1 adet textbox, 1 adet button, 1 adet webbrowser Aşağıdaki namespaceleri  projenize eklemeniz gerekmektedir: using System.Globalization;Sonrasında sırasıyla aşağıdaki kodları ekliyoruz projemize: public string unicodeToTrEncoding(string strIn) { Encoding enTr = Encoding.GetEncoding("windows-1254"); Encoding unicode = Encoding.Unicode;byte[] unicodeBytes = unicode.GetBytes(strIn); byte[] trBytes = Encoding.Convert(unicode, enTr, unicodeBytes); char[] trChars = new char[enTr.GetCharCount(trBytes, 0, trByt
C# Sqlite Bağlantısı Yapmak

C# Sqlite Bağlantısı Yapmak

C#, Programlama
C# Sqlite bağlantısı yapmak, %50 Sql sorgularından oluşmaktadır.   Sqlite bağlantısı yapmak için öncelikle aşağadıka namespaceleri ekleyeceğiz; using System.Data.SQLite; Sonrasında bağlantıyı başlatmamızı istediğimiz yerde şu kodları yazarak başlatacağız (Eğer siz form açıldığı zaman başlatmak istiyorsanız, Formload Olayına yazabilirsiniz): SQLiteConnection bag = new SQLiteConnection("Data Source=veritabanim.s3db"); //Veritabanımızla bağlantıyı tanımladık SQLiteCommand komut = new SQLiteCommand(); / SQLiteDataReader oku; //veri okuyucuyu tanımladık bag.Open(); //Veritabanımıza bağlantıyı sağladıkHerşey tamam, sqlite bağlantımız açıldı ve bizden komutlar bekliyor. Komut vermek içinde şu kodu kullanabiliriz: komut.Connection = bag; //Komutumuzu database dosyamız
C# Dosyayı Dizine Kaydetmek

C# Dosyayı Dizine Kaydetmek

C#, Programlama
Merhaba Arkadaşlar,Bu yazımızda herhangi bir dosyayı, istediğiniz dizine kaydetmeyi göstereceğim. Bu şekilde dizine hatasız ve başarılı bir şekilde ekleme yapabileceksiniz.Öncelikle Aşağıdaki Namespaceyi projenize eklemeniz gerekiyor; using System.IO; Sonrasında şu kodları ekliyoruz projemize;string klasor = Directory.GetCurrentDirectory(); //Programın bulunduğu dizini klasor stringine attıkstring dosya_ismi = "dosyam.txt"; //dosyam isminde bir metin dosyası oluşturup stringe attıkFileStream fs = new FileStream(klasor + "/" + dosya_ismi +, FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write); / Dosyanın yolunu belirledik ve fs değişkenine attık.var metin_yazici = new StreamWriter(fs); //Bu şekilde yeni streamwriter oluşturarak dosya yolumuzu ve dosyamızı oluşturduk fakat hala