Teknoloji Nedir

Teknoloji nedir sualine çoğu insan misal vererek yanıt verebilir. “Elimdeki telefon, arabalar, bilgisayarlar, sanayide kullanılan makineler…” gibi. Ancak çok az birey teknolojiyi, insanların lüzumlarına müteveccih vasıta ve gereçlerin yapılıp üretilmesi için gereken bilgi – hüner olarak belirleyebilir. Teknolojinin başka bir tarifi de bir sanayi dalıyla alakalı imal usullerini, kullanılan vasıta, gereç ve aletleri içeren bilgi biçiminde karşımıza Teknoloji Nedir Genel Teknoloji

çıkmaktadır.  Ama işin özü teknoloji, insanoğlunun bilimi kullanarak yaşamı basitleştirmek için yaptığı şeylerdir. Başka Bir Deyişle en kolay ve en söyleyici tasviriyle, teknoloji bu biçimde ifade edilebilir. Yunanca da sanat ve öğrenmek sözcüklerinden oluşan teknoloji, tekno-logia kelimesinden gelmektedir. Tehnikos ustalık, teknik bilgi gibi anlamlara kazançken, logia ise sanat, bilim, hüner gibi anlamlara gelmektedir. Ülkemizde, mevzuyla alakalı olarak 4691 sayılı Kanun’da Teknoloji Geliştirme Bölgeleri adı kullanılmış olmakla beraber, mevzunun tarafları arasında teknoloji ve parkın kısaltılmış biçimi olan ‘teknopark’ kavramının kullanımı daha yaygındır.

Teknolojinin Önemi

Sanayinin en apaçık öğesi teknoloji üretebilmektir. Halklar teknoloji üretip, bilgiyi mahsul planlamada kullanabildiği miktarda ticarette rekabet üstünlüğünü, korunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu surattan teknoloji üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır. Teknoloji Nedir Genel Teknoloji

Teknolojinin Fayfaları

  1. Geçmiş senelerde ölümcül olan pek çok hastalığa derman bulunmuştur. Ayrıca bugün, şartlar sayesinde insanlar süratli bir biçimde rehabilitasyon olabiliyorlar.
  2. Teknoloji bağlantıyı basitleştirmiştir. Bu sayede dünyanın değişik ucunda yaşanan bir büyümeden anında haberdar olabiliyoruz.
  3. Daha Öncekinden olsa zamanımızı çalacak pek çok işi kısa zamanda ve zahmetsizce halledebiliyoruz. Ör: asansör, araba, elektrikli konut aletleri, telefon bilgisayar, internet
  4. Uçaklar, süratli trenler, özel jetler, yatlar ve dahasıyla ülkeler arası yolculuk yapmak hayli basitleşmiştir
  5. İnternet sayesinde çok daha basit bir biçimde bilgi alışverişi yapılabilmektedir.
  6. Matbaalar sayesinde çok daha fazla yazılı yapıt basılıyor ve tüm insanlığa aktarılabiliyor.
  7. Radyo ve televizyon ile gündemden haberdar oluyoruz.
  8. Teknolojideki büyümeler sayesinde kabahatliler çok daha süratli bir biçimde tutulabiliyor.

Teknoloji’ nin ingilizcesi

technology, technic

Teknoloji ne demek? (Ekonomi)

Technology Yeni mülk, hizmet yapımı veya imalat süreçlerinin, idare metodlarmın bulunmasına, geliştirilmesine ya da pratik meselelerin çözümüne müteveccih uygulamalı teknik bilgiler tamı. Teknoloji, yenilikler veya buluşlar şeklinde kendini gösterir. 0 bakımdan teknoloji esas bilimlerin uygulamalı doğrultusunu oluşturur. Bazı buluşların ortaya çıkması rastlalara bağlı olsa da teknoloji temel olarak araştırma ve geliştirme Teknoloji Nedir Genel Teknoloji

faaliyetlerinin neticesinde elde edilmektedir.  Bu bakımdan Esas Bilimlerdeki büyümeler teknoloji için ana kaynak gidişatındadır. Şüphesiz Esas Bilimlerle alakalı tüm bilgilerin uygulamada kullanılması gerekmez. Bunların ancak bir kısmından teknoloji üretilmesinden faydalanılabilir. Bununla beraber, mevcut teknik bilgiler ilerki teknik buluşlar için kaynak rolü oynarlar. Buna “uyarılmış” teknolojik büyüme kuramı ismi verilebilir. Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde üretilen teknolojilerin ana kalitesinin emek – tasarrufu – sağlayan anapara – kullanan şekilde olmasının sebebi budur. Teknolojik büyüme cemiyetsel ve ekonomik değişmenin başlıca sebeplerinden birisidir. Süratli teknoloji, cemiyetin ekonomik ve sosyal yapısının da süratle değişmesine neden olur. Teknolojik değişme aynı zamanda iktisadi kalkınmanın esas kaynaklarından birisidir. O bakımdan gerek büyümekte olan ülkeler, gerekse gelişmiş ülkeler ekonomik faydalılıklarını yükseltmek ve süratli bir sihrime asıllaştırmak için teknolojiye büyük önemserler. Az gelişmiş ülkeler, kalkınmaları için lüzumlu olan teknolojiyi kendileri üretemedikleri sürece sanayileşmiş ülkelerden ithal etmek gidişatındadırlar.
Summary
Teknoloji Nedir Genel Teknoloji
Article Name
Teknoloji Nedir
Description
Teknoloji Nedir
Author
Publisher Name
Teknoparkı
Publisher Logo

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir